Monday, January 21, 2008

Bab 1: Tamadun Hwang Ho

Lokasi
· Wujud disekitar lembah Hwang Ho


Bandar
· Anyang ialah salah sebuah Bandar yang tertua
· Terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran
· Tembok didirikan untuk menghalang pencerobohan musuh


Organisasi Sosial
. Raja
. Bangsawan, Pegawai Kerajaan, Pembesar
. rakyat Bebas (petani, artisan, pedagang)
. Hamba


Pengkhususan kerja
· Wujud pengkhususan pekerjaan dalam kalangan masyarakat Cina
· Wujud golongan petani, artisan dan sebagainya


Sistem Pemerintahan
· Sistem pemerintahan berasaskan dinasti dan pemerintahan beraja
· Raja dipercayai mendapat mandat daripada tuhan untuk memerintah


Kepercayaan
· Masyarakat Cina mengamalkan kepercayaan politisme dan animisme


Tulisan
· Sistem tulisan orang Cina dipanggil Ideogram


Sumbangan
· Mengamalkan sistem pemerintahan monarki dan berpegang pada konsep anak syurga mandat tuhan
· Membina sistem pengairan untuk kegiatan pertanian
· Mencipta alat pertanian daripada besi
· Mencipta sistem tulisan yang berkembang sehingga kini
· Memuja roh nenek moyang dan berpegang pada konsep Yin & Yang serta Feng Shui
· Falsafah Sun Tzu diwarisi sehingga kini

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home